ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายศุภผล กองแดง Mr.Supapol Kongdaeng

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2561 / 15.18 น.

พช.สิงห์บุรี ลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

พช.สิงห์บุรี ลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเ [...]

17 มกราคม 2561 / 15.18 น.

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภผล กองแดง พัฒ [...]

16 มกราคม 2561 / 10.47 น.

พช.สิงห์บุรี รับชมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

04 ตุลาคม 2560 / 15.55 น.

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก ลว 4 ต.ค. 2560

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก ลว 4 ต.ค. 2560

ลิงค์แบนเนอร์