ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายศุภผล กองแดง Mr.Supapol Kongdaeng

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2561 / 13.27 น.

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอค่ายบางระจัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

04 ตุลาคม 2560 / 15.55 น.

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก ลว 4 ต.ค. 2560

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก ลว 4 ต.ค. 2560

ลิงค์แบนเนอร์