ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายศุภผล กองแดง Mr.Supapol Kongdaeng

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 พฤศจิกายน 2560 / 13.51 น.

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ณ วัดเซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัด [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

04 ตุลาคม 2560 / 15.55 น.

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก ลว 4 ต.ค. 2560

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก ลว 4 ต.ค. 2560

ลิงค์แบนเนอร์