ว่าที่ร้อยโทสุเมธ  ทองดี พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมงาน "ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสามัคคี" อำเภอบางระจัน (18/6/57) รายละเอียด
ว่าที่ร้อยโทสุเมธ  ทองดี พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมงาน "คืนความสุข ให้คนในชาติ ชาวสิงห์บุรีร่วมใจประกาศ ปรองดองสมานฉันท์"
อำเภอค่ายบางระจัน(10/6/57) รายละเอียด
จังหวัดสิงห์บุรีจัดประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (4/6/57) รายละเอียด

บริการประชาชน