พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวภคพร ข้องหลิม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)