ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตรวจราชการที่ 2 ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเละยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตรวจราชการที่ 2 ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเละยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)