ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะโหนด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะโหนด ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพผักปลอดสารพิษเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนดอนตะโหนด  พร้อมด้วยนางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวภคพร ข้องหลิม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ โดยมีนายคนอง ส่งช่วย พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจันและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)