คณะติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายสิบเอกอัศวิน เนียมคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยมีนายณรงค์ ชาญใบพัด พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ร่วมให้ข้อมูลในการตรวจติดตามฯ ครั้งนี้ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)