ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอบางระจัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยมีนางศุภลักษณ์ บุญวัฒน์ พัฒนาการอำเภอบางระจัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ร่วมให้ข้อมูลในการตรวจติดตามฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)