ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC)

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
 
นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion: OPC) จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้อยศรี ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี
    
(Visited 1 times, 1 visits today)