ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

(star) วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 (star)

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายตุลย์ สุทธิเลิศ เลขาผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานดีเด่น
2. พัฒนาการอำเภอดีเด่น
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชนดีเด่น
4. ฝ่ายสนับสนุนดีเด่น
5. พัฒนากรขวัญใจชุมชน
โดยมีนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้นำ กลุ่มองค์กร ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)