ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)