ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.สิงห์บุรี เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน

สพจ.สิงห์บุรี เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน

🌸 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 🌸
นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 ในเขตพี้นที่อำเภอบางระจัน โดยมีนางศุภลักษณ์ บุญวัฒน์ พัฒนาการอำเภอบางระจัน และนายสุชิน บุญเพ็ง เอื้ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)