ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2562

ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2562

🌸 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 🌸

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2562 เพื่อร่วมกันตรวจรับรองการประเมินของผู้สมัครเข้ารับการประเมินและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่ม องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)