ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กฯ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562

การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กฯ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562

🌸 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 🌸
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึงหกปีของอำเภอเมืองสิงห์บุรีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ โดยนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนางสาวภคพร ข้องหลิม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนฯ และกิจกรรมตามโครงการ “ของดี ของใช้มือสอง…ที่ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของ” ให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการฯ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)