ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562

พช.สิงห์บุรี ร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562

🌸 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 🌸

นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผลการดำเนินด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแสดงแฟชั่นโชว์ การยกระดับรายได้ของประชาชน และการจัดแสดงนิทรรศการ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)