ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมโครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พช.สิงห์บุรี ร่วมโครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🌸 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 🌸

นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตามข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ณ วัดดาวดึงส์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)