ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ประชุมเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสิงห์บุรี

พช.สิงห์บุรี ประชุมเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสิงห์บุรี

🌸 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสิงห์บุรี เรื่องผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2562 แผนการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 และร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนคนใหม่ โดยมีเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)