ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 1/2562

🌸 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 25) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

        

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)