ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 🌸

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแส ความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น และสมาชิก ของสมาคมฯ

ทั้งนี้ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอทุกอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสิงห์บุรี
เครือข่าย OTOP จังหวัดสิงห์บุรี
เทรดเดอร์จังหวัดสิงห์บุรี
และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี จำกัด

โดยมีนางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

    

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!

(Visited 1 times, 1 visits today)