ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 13/02/63 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสิงห์บุรี

🌈 13/02/63 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสิงห์บุรี

 สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า 

🌸 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. 🌸

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้นที่ 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ในการนี้ นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุร เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ม.8 บ้านท่าลอบ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ @พช.สิงห์บุรี

     

(Visited 1 times, 1 visits today)