ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 14/02/63 โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

🌈 14/02/63 โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

 สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า 

🌸 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนางสาวแสงตะวัน เอี่ยมศุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้นำนโยบายการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี ตามแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)