ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเค [...]

อ่านต่อ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภออินทร์บุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอพรหมบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ารประชุมถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราช [...]

อ่านต่อ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอท่าช้าง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอค่ายบางระจัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล และนิเทศผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอบางระจัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ