21 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี 2560 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกัฐมนตรี เขต 2 และคณะผู้ตรวจการ เดินทางมาตรวจราชการในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการสร้างความเข้มแข้งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี [...]

อ่านต่อ

แหล่งสับปะรดภูแล…คุณภาพดี มีเพียงแห่งเดียว ที่เชียงราย

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

โครงการปลูกรักษ์จังหวัดเชียงรายปี 2 เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม สลอง ประจำปี 2559

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ