อำเภอพรหมบุรี

กิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) บ้านโภคาภิวัฒน์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านโภคาภิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

กิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) บ้านหัวงิ้ว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

กิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) บ้านชลอน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี มอบหมาย นายเจษฎา ปาลวัฒน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านชลอน หมู่ที่ 2 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
Page 1 of 4912345...102030...Last »