อำเภอค่ายบางระจัน

คัดสรรฯเชิดชูเกียรติฯ พช.ค่ายฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ พช. ๔ กิจกรรมฯ

วันพุธที่ ๒๓ พช.ค่ายฯ ร่วมต้อนรับ พจ.และคณะกรรมการฯ เชิดชูเกียรติ กิจกรรม เด่น พช. ๖๑ ณ บ้านถนนตก ม.๑๑ ต.บางระจัน ตามนโยบาย พช. ๔ กิจกรรม ( ม.อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านถนนตก , ศอช.ต.คอทราย,กลุ่มแกนหลักสำคัญ โอทอป "บ้านระจัน" , ผู้นำ อช.ชาย + ผู้นำ อช.หญิง ต.โพทะเล)
อำเภอบางระจัน

เตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ม.7 ต.เชิงกลัด

กรมการพัฒนาชุมชน
วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชิน บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และ น.ส.ปนัดนันท์ รัตนอักษรศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม หมู่บ้านเป้าหมายนวัตวิถี ลงแบบจัดเก็บข้อมูลตาม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมี นายกิตติ เฮ็งเจริญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7  ต.เชิงกลัด ร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเป็นไกด์นำชมเตาเผาและผลิตภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย ม.7 ตำบลเชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี        
อำเภอบางระจัน

กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 2561

กรมการพัฒนาชุมชน
วัน จันทร์ ที่  21  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00 น.   นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมฯ โดยมี นายสุชาติ ภาเจริญ นายอำเภอบางระจัน นางศุภลักษณ์  บุญวัฒน์ พัฒนาการอำเภอบางระจัน  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระจัน และทีม พช.บางระจัน ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น และได้นำคณะกรรมการฯ ชมพื้นที่รอบๆหมู่บ้านและลำน้ำแม่ลา ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.2 ต.แม่ลา    
Page 5 of 71« First...34567...102030...Last »