อำเภอพรหมบุรี

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน

วันจันทร์ 7 มกราคม 2562 นางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี มอบหมายนางสาวสมสุข บุณยรัตนกลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 2.3 ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจวนเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรหมบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรลือ   ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรหมบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี โดยมี นางสาวพรกนก   สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี

สพอ.เมืองสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สพอ.เมืองสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบล ณ.ห้องประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
อำเภอเมืองสิงห์บุรี

พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานกินปลา ครั้งที่ 24

นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลกินปลาครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561- 2 มกราคม 2561
อำเภอค่ายบางระจัน

พิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวม 24 หมู่บ้าน

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.61 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวม 24 หมู่บ้าน โดยนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด ณ ห้างท๊อป พลาซ่า อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี      
อำเภอค่ายบางระจัน

ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน มอบช่อดอกไม้ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
อำเภอพรหมบุรี

การดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ร่วมติดตามการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านพระหฤทัย ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านจวนเก่า ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร
Page 1 of 3412345...102030...Last »