ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก 020560

ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก 020560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)