ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการต้อนรับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชม ชมรม To Be Number One

ประชุมเตรียมการต้อนรับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชม ชมรม To Be Number One

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวภคพร ข้องหลิม เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชม ชมรม To Be Number One ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)