ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

พิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ในงานเทศกาลกินปลาประจำปี ครั้งที่ 22 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)