ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก

ขอเชิญเที่ยวงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก

ขอเชิญเที่ยวงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียงจำหน่ายมากมาย พบกันในงานเทศกาลกินปลาประจำปี ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)