ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองและชัยนาท) ณ ภัตราคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)