ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงหมู่บ้านการพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารและการอพยพถิ่นฐาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงหมู่บ้านการพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารและการอพยพถิ่นฐาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายกมล เสวกวิหารี พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงหมู่บ้านการพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารและการอพยพถิ่นฐาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

ณ บ้านดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)