ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2562

พช.สิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2562

🌺🌺🌺 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. 🌺🌺🌺

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีนางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)