ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

พช.สิงห์บุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

🌷🌷🌷 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. 🌷🌷🌷

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

📌โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)