ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 06/11/62 กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 ครัวเรือน​

🌈 06/11/62 กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 ครัวเรือน​

วั0นที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ และนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 ครัวเรือน​

โดยมีนางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุชิน บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน​ กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน​ เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)