ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸 13/01/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินกงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌸 13/01/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินกงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

✨ สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า ✨

🌸 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนางสาวธาริณี ศรีจื๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินกงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)