ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 05/04/64 พช.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🌈 05/04/64 พช.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🌈 พช.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🌹 วันที่ 5 เมษายน 2564 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ และตัวแทนกลุ่ม องค์กร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🌈 ที่ประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้
– แนะนำประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
– กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ในไตรมาส 3
– แผนการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)