ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 29/04/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

🌈 29/04/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

🌸 วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
ที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– รายงานผลการสมัครเป็นองค์กรคุณธรรม
– รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
– การดำเนินงาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ “ผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ผลงานผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ เป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)