ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 31/05/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ข้าราชการย้ายมาใหม่

🌈 31/05/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ข้าราชการย้ายมาใหม่

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ข้าราชการย้ายมาใหม่

🌷 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับข้าราชการย้ายมาใหม่ จำนวน 2 ราย
1. นายวินัย บัวชูก้าน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2. นางอาทิตยา แป้นทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)