ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 07/06/64 พช.สิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อม ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เดินหน้าลุยงานพัฒนาชุมชน

🌈 07/06/64 พช.สิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อม ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เดินหน้าลุยงานพัฒนาชุมชน

🌷 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเดือนมิถุนายน เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🌷 ที่ประชุมมีประเด็น ดังนี้
– การแบ่งงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และการนิเทศติดตามงานฯ
– การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
– งานนโยบายตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
– การเบิกจ่ายงบประมาณฯ และการรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
– การประกวดกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
– ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– โครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ
– การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร
– การประกวดข้าราชการดีเด่นฯ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)