ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 09/06/64 พช.สิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

🌈 09/06/64 พช.สิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

🌷 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีประเด็น ดังนี้
– การดำเนินงานพัฒนาชุมชน/กิจกรรมต่างๆ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
– ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน
– การดำเนินงานโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ
– การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน/การเบิกจ่ายงบประมาณ/การรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
– การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. ให้รายงานความก้าวหน้า และเน้นย้ำให้ทำ PO ภายใน 30 มิถุนายน 2564
– การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564/กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอ
– การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Facebook Website

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร้องเพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และกระตุ้นการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)