ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

🔵 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2565 โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วย นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางอาทิตยา แป้นทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🎯 โดยมีประเด็นสำคัญการประชุม ดังนี้
🔸 1. แนวทางการดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
🔸 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
🔸 3. วิธีการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
🔸 4. วิธีการใช้งานระบบงานช่วยบริหารการดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 และการหีบห่อผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่ง วิธีการรับ-ส่งผลิตภัณฑ์
🔸 5. แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์แท็ปเลตในการลงรับสมัครการดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
🔸 6. ชี้แจงปฏิทินกิจกรรม การรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)