ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พช.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

🔵 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ โดยมี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นางจิราภรณ์ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถกลางน้ำวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🟠 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุขต่างๆ ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดี ประกอบความดีเป็นกุศล และทำจิตใจให้ผ่องใส

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)