ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌷 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้ประชาชนได้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🎀 สรุปยอดจำหน่ายโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มียอดจำหน่าย 21,670 บาท

⭐️ บูธที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรปทุมทิพย์
2. ผลิตภัณฑ์ห่อหมกปลาช่อน
3. หมูทุบแม่น้อย

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)