ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌷วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจพร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🎀 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้ประชาชนได้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

⭐️ สรุปยอดจำหน่ายโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มียอดจำหน่าย 31,020 บาท

🔷 ในการนี้ มีกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 ราย 29 บูธ โดยมียอดจำหน่ายรวม 6 วัน จำนวน 160,750 บาท กลุ่มอาชีพที่ขายดี 3 ลำดับ ได้แก่
1.กลุ่มวิสาหกิจเกษตรประทุมทิพย์
2.ผลิตภัณฑ์ห่อหมกปลาข่อน
3.สวนลุงตี๋พรหมบุรี

📸 ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
📝 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)