ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มเเข็งในชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มเเข็งในชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565

🌷 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565🌷

✍️นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ให้เกียรติบรรยายและมอบนโยบายในหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการเสริมพลังสตรีเพื่อสตรี และหัวข้อ ” พลังสตรีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(notepad)โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเเสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 คน

📚ในการนี้นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตำบล/เทศบาล กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเละพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มเเข็งในชุมชน โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องกระตุ้นปลุกเร้าภาคีเครือข่ายและทีมงานเอาจริงเอาจัง เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนฯ เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย ลดมูลหนี้ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2566

(35 mm camera) ภาพ / ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)