ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว

พช.สิงห์บุรี ร่วมงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว

📢กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 4 -12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

📍จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 15 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร จำนวน 8 ราย
2. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย
จำนวน 1 ราย
3. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทสมุนไพรฯ จำนวน 3 ราย
4. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทศิลปิน OTOP จำนวน 2 ราย
5. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทชวนชิม จำนวน 1 ราย

🌸มียอดจำหน่ายในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 339,250 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และยอดสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า จำนวน 22,450 บาท

ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายประจำวันสูงสุด 3 ลำดับ ดังนี้
1. ไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (ศิลปิน OTOP) อ.เมืองสิงห์บุรี
ยอดจำหน่าย 82,000 บาท
2. อรรวรรณปลาแดดเดียว อ.อินทร์บุรี
ยอดจำหน่าย 49,500 บาท
3. ปลาแดดเดียว “คุณต้อย” อ.เมืองสิงห์บุรี
ยอดจำหน่าย 44,200 บาท

ยอดจำหน่ายรวม (วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2565) จำนวน 2,608,120 บาท
(สองล้านหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

📽ภาพข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)