ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี จัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

พช.สิงห์บุรี จัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 🎉 นายถวิล ยี่สุ้นเเสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบราคาสินค้า พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🔹 ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการภายใต้การอำนวยการของนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กำกับดูแลโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีสินค้านำมาจำหน่ายหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารปรุงสุก ผัก ผลไม้สด เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ โดยตลาดฯ จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 07.00 น. – 12.00 น. บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

✨ ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน จังหวัดสิงห์บุรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกติดตาม ตรวจสอบสินค้าที่มาจำหน่ายในตลาดประชารัฐฯ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าเกินราคา ตามนโยบายฯ ของกระทรวงมหาดไทย

✨สรุปยอดจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ยอดจำหน่ายรวมทุกประเภท จำนวน 22,000 บาท แยกเป็น

1. สินค้า OTOP ยอดจำหน่ายรวม 2,530 บาท
2. อาหารปรุงสุก/เครื่องดื่ม/ขนมหวาน ยอดจำหน่ายรวม 16,005 บาท
3. เสื้อผ้า/เครื่องประดับ ยอดจำหน่ายรวม 330 บาท
4. ปลาสด/ผักสด/ผลไม้ ยอดจำหน่ายรวม 3,135 บาท

📸 ภาพ/ข่าว : นักพัฒนาชุมชน / กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)