ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดทำคลิป VDO โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ

พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดทำคลิป VDO โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ

🔹 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย สิบเอกอัศวิน เนียมคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางรัตนาวดี จันทร์น้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดทำคลิป VDO Presentation นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ บ้านโพทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

🔹 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
2. เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และเป็นการเชิดชูเกียรติโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ

🔹 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนชุมชนให้เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลรวมถึงการพัฒนาชุมชนไปสู่การเป็นต้นแบบเพื่อแหล่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างพลังชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน และได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้ประชาชนในชนบทรู้จักบริหารจัดการเงินทุนชุมชน การประหยัด การอดออม มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และมีเงินทุนใช้ในยามจำเป็น

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)