ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาความยากจนในชนบทไทย”

พช.สิงห์บุรี ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาความยากจนในชนบทไทย”

🔷 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาความยากจนในชนบทไทย” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🔸กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับธนาคารโลก (The World Bank) จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ในหัวข้อ สนทนาความยากจนในชนบทไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษารายได้ในชนบทไทยของธนาคารโลก และการดำเนินการในการแก้ไขปัญหารายได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ให้เกิดผลลัพธ์การขจัดความยากจนในชนบทไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)