ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด

พช.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด

🔵 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เดินชม ชิม ช้อป เลือกซื้อสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชุมชน ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🔷 การดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้ากลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ในการจัดการสินค้าอาหารปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน

🔹 ในวันนี้ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด มีบูธจำหน่ายสินค้าผลิตจากผู้ผลิตชุมชน ดังนี้
1. ผักสวนครัวรั้วกินได้
2. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวัดใหม่
3. เรื่องกล้วยกล้วยของบ้านระจัน
4. สวนลุงตี๋พรหมบุรี
5. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านคุณน้ำ
6. ไลออนไวนน์เนอร์รี่ ไวน์เมืองสิงห์
7. บ้านหนองโขลง
8. สตรีสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา
9. คุณนายเจี๊ยบ
10. แม่บ้านกระดีแดงรักกัน
🛍 รายได้จากการจำหน่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,028 บาท (สองหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดบาทถ้วน)

🔹 ทั้งนี้ กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)