ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. สิงห์บุรี ร่วมวันสตรีไทย ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พช. สิงห์บุรี ร่วมวันสตรีไทย ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย โดยมี นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 หลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 4 ภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้านโกลเด้น เพลส และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานประจำจุดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ อำเภอพรหมบุรี พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสิงห์บุรี
ทั้งนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวดวงรัตน์ ช้างเนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกัญญาวีร์ ใจดี อาสาพัฒนา ได้ร่วมงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” และให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ ในจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)